ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ FACEBOOK

Ο διαγωνισμός μας έχει καθαρά ψυχαγωγικό σκοπό και για τον λόγο αυτό σχόλια που το περιεχόμενο τους δεν αφορούν τον διαγωνισμό θα διαγράφονται.Κάθε προφίλ έχει δικαίωμα μόνο 1 συμμετοχής στο διαγωνισμό,πολλαπλά σχόλια/κοινοποιήσεις από το ίδιο προφίλ θα διαγράφονται. 1.Oι υπεύθυνοι του διαγωνισμού έχουν το δικαίωμα να αποκλείουν συμμετοχές που προέρχονται από ψεύτικα προφίλ η προφίλ που δημιουργήθηκαν με αποκλειστικό σκοπό την συμμετοχή σε διαγωνισμούς. 2.Η κλήρωση των νικητών θα πραγματοποιηθεί από τις κοινοποιήσεις των συμμετεχόντων και θα ελέγχονται πλήρως οι προϋποθέσεις του διαγωνισμού. 3.Κάθε συμμετοχή θα λάβει έναν μοναδικό κωδικό για την κλήρωση στις 30/11/20 4. Ο διαγωνισμός λήγει την Κυριακή 29/11/20 5.Διατηρούμε το δικαίωμα για λόγους ανωτέρας βίας να διακόψουμε τον διαγωνισμό.